Odaberite jezik: Hrvatski English

Hantavirus

Hantavirusi (HTV), porodica Bunyaviridae, su emergentni RNA virusi s ovojnicom. Oni uzrokuju hemoragijsku vrućicu s bubrežnim sindromom (HVBS) u Europi i Aziji sa stopom smrtnosti do 20% te hantavirusni kardiopulmonarni sindrom (HPS) u Americi sa stopom smrtnosti do 40%. Dvije vrste HTV uzrokuju HVBS u Europi: Puumala (PUUV) i Dobrava (DOBV), ali detektirani su i neki drugi slabo patogeni HTV.

Rezervoari HTV-a su mali glodavci kod kojih se razvija perzistentna infekcija bez znakova bolesti. Još uvijek ne postoji dovoljno znanja o imunološkom odgovoru na HTV u ljudi i glodavaca. Vrlo jaki upalni odgovor tijekom akutne infekcije u ljudi je vjerojatno odgovoran za uklanjanje virusa, ali i za potencijalno smrtonosnu upalnu reakciju. S druge strane, mehanizmi koji su odgovorni za perzistenciju HTV i izostanak kliničkih simptoma u glodavaca još uvijek nisu poznati. Nepostojanje animalnog modela dodatno otežava istraživanje HVBS-a. Do sada ne postoje nikakvi antivirusni lijekovi, cjepiva ili imunoterapeutici za liječenje HVBS-a.