Odaberite jezik: Hrvatski English

VIrus hepatitisa C

Virus hepatitisa C

Virus hepatitisa C (HCV) je RNA virus koji se klasificira u porodicu Flaviviridae. HCV se najčešće prenosi putem krvi i krvnih pripravaka kao i spolnim odnosom. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, oko 1% stanovništva svijeta zaraženo je HCV-om. Prevalencija infekcije u Europi kreće se u rasponu od 0,5% do 2%, a u nekim dijelovima Afrike prelazi 4% (u Egiptu čak 15% stanovništva). Temeljem dostupnih epidemioloških podataka, procjenjuje se da je u Hrvatskoj HCV-om kronično zaraženo oko 39 500 osoba (Kaić i sur., 2013).

Akutna infekcija HCV-om rijetko je klinički prepoznatljiva, a bolest se u većine osoba prepoznaje tek kasnije tj. u kroničnoj fazi infekcije, najčešće slučajnim otkrivanjem povišenih vrijednosti jetrenih enzima u sklopu dijagnostičke obrade nekih drugih bolesti ili nakon što nastupe znaci dekompenzirane bolesti jetre. Kronična infekcija ovim virusom povezana je sa značajnim morbiditetom i mortalitetom, s mogućim nastankom ciroze (u oko 20% osoba s kroničnom infekcijom u razdoblju od 10-30 godina) i hepatocelularnog karcinoma (1-5% bolesnika s cirozom godišnje) te potrebom za transplantacijom jetre kod bolesnika u terminalnom stadiju bolesti (Kurelac i sur., 2013).

Cjepivo protiv HCV-a za sada nije dostupno. Međutim, kronični hepatitis C moguće je uspješno izliječiti u velikog broja bolesnika primjenom nove generacije direktno djelujućih antivirusnih lijekova (eng. direct acting antivirals, DAA) koji sprječavaju funkciju enzima koji su odgovorni za umnažanje HCV-a. Obzirom na osobitosti životnog ciklusa ovog virusa (izostanak integracije virusnog genoma u stanični genom), primjenom DAA moguća je eradikacija virusa iz organizma te, u konačnici, sprječavanje progresije bolesti jetre.

Imunopatogeneza kroničnog hepatitisa C

HCV zaražava hepatocite (stanice jetre) te uzrokuje kronični upalni proces koji dovodi do progresivnog oštećenja tkiva jetre, fibroze i ciroze. Cilj istraživanja radnog paketa o kroničnom hepatitisu C u sklopu Centra izvrsnosti je analiza molekularnih mehanizama upale u jetri s posebnim naglaskom na analizu neparenhimalnih stanica jetre i proučavanje njihove uloge u imunopatogenezi kroničnog hepatitisa C metodama sistemske biologije.