Odaberite jezik: Hrvatski English

Određene su sekvence cijelih genoma virusa SARS-CoV-2 (uzročnika bolesti COVID-19) iz uzoraka pacijenata iz šest hrvatskih gradova

Objavljeno: 4. lipnja 2020.