Odaberite jezik: Hrvatski English

Radionica o validaciji protutijela u organizaciji EuroMAbNet

Objavljeno: 30. ožujka 2018.

Docenti Vanda Juranić Lisnić i Berislav Lisnić, članovi tima Centra za proteomiku, pozvani su predavači na četvrtu radionicu o validaciji protutijela u organizaciji Europske mreže akademskih proizvođača protutijela EuroMAbNet. Radionica se odvija u sklopu kongresa CTLS 2018 u Ghentu, Belgija. Podsjećamo da je prva ovakva radionica održana u Opatiji u organizaciji CapRi tima.

Više na Euromabnet