Odaberite jezik: Hrvatski English

Zapošljavamo: Doktorand molekularne biologije

Objavljeno: 11. travnja 2018.

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, raspisuje

NATJEČAJ
za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta – jedan (1) izvršitelj (m/ž) za rad na znanstvenom projektu pod nazivom:
“Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji“ (MIS kod: KK.01.1.1.01.0006).
Radni odnos sa Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatska zasniva se na određeno vrijeme u trajanju projekta (do 30.9.2022. godine).
Projekt je financiran od strane Europskih strukturnih i investicijskih fondova (Operativni program „Konkurentnost i kohezija“).

Uvjeti:
– stečeni stručni naziv mag. molekularne biologije,
– poznavanje osnova imunoloških i molekularnih metoda
– prednost – iskustvo u području molekularne virologije
Ova pozicija je otvorena za državljane Republike Hrvatske, državljane EU, ali i drugi strani državljani nisu isključeni.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti životopis, dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju, ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja te navesti e- mail adresu.

Ovaj natječaj objavljuje se u »Narodnim novinama«, u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama Klinike, te na središnjem EURAXESS portalu (http://ec.europa.eu/euraxess/), službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se na adresu Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, 10000 Zagreb, Hrvatska, s naznakom:

“Prijava na natječaj za izbor doktoranda za projekt CerVirVac“ u roku od 30 dana računajući od dana objave u „Narodnim novinama“.
Objavljeno u „Narodnim novinama” 11.04.2018. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u elektroničkom obliku.