Odaberite jezik: Hrvatski English

JobOpportunity-1

Zapošljavamo: Poslijedoktorand/ica (2 osobe – m/ž)

Objavljeno: 7. Studeni 2018.

1. Poslijedoktorand/ica u području biokemije

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za poslijedoktoranda/icu koji/a će sudjelovati u istraživačkim aktivnostima u sklopu elementa projekta 7: Optimizacija proizvodnje virusnih cjepiva i razvoj novih istraživačkih alata

Informacije o prijavi: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8260618.html

Rok za prijavu: 01.12.2018 22:00h (CEST UTC+2h)

Više informacija o opsegu posla dostupno na: http://zci-cervirvac.hr/hr/radni-paketi/optimizacija-proizvodnje-virusnih-cjepiva-i-razvoj-novih-istrazivackih-alata/

2. Poslijedoktorand/ica u području virologije

Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za poslijedoktoranda/icu koji/a će sudjelovati u istraživačkim aktivnostima u sklopu elementa projekta 4: Biologija virusa mumpsa i dizajn sigurnih cjepiva

Informacije o prijavi: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8260618.html

Rok za prijavu: 01.12.2018 22:00h (CEST UTC+2h)

Više informacija o opsegu posla dostupno na: http://zci-cervirvac.hr/hr/radni-paketi/biologija-mumps-virusa-i-kreiranje-na-njemu-utemeljenih-sigurnih-cjepiva/