Odaberite jezik: Hrvatski English

Misija i vizija: više od virusne imunologije

jonjicVizija Znanstvenog Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva kao znanstvenog programa usmjerena je na stvaranje novih kadrovskih i tehnoloških pretpostavki za daljnji uspješan razvoj virusne imunologije i vakcinologije u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti ovog centra će, među ostalim, biti usmjerene na istraživanje međudjelovanja virusa i imunološkog sustava domaćina, što je važan preduvjet za razvoj novih učinkovitih cjepiva i vektora koji bi svoju primjenu mogli pronaći u prevenciji i liječenju ne samo infektivnih bolesti, već i raznih tumora. Radi učinkovitije provedbe, planirane znanstvene aktivnosti podijeljene su u nekoliko zasebnih radnih paketa koji objedinjuju znanstvenu misiju ovog centra.

Prva dva radna paketa (RP1 i RP2) za cilj imaju razjasniti ulogu nekoliko novootkrivenih virusnih gena u patogenezi i imunološkom nadzoru citomegalovirusa. Rezultati prethodno provedenih istraživanja uvjerili su nas da će upravo spoznaje dobivene u okviru RP1 i RP2 biti krucijalne za istraživanja opisanim u narednim radnim paketima. Primjerice, u sklopu RP3 provoditi će se istraživanje i razvoj rekombinantnih cjepiva protiv relevantnih patogena i tumora, a koja su utemeljena upravo na citomegalovirusu kao vektoru. Glavni poticaj za predložene aktivnosti su rezultati aktualnih i tekućih istraživanja na Medicinskom fakultetu u Rijeci (MEDRI) koji pokazuju da rekombinantni virus sa ugrađenim genom za stanični ligand aktivacijskog receptora NKG2D potiče snažnu imunost usprkos oslabljenoj patogenezi in vivo (Slavuljica i sur., J Clin Invest, 2010, Tršan i i sur, PNAS 2013).

Nastavno na RP3, u RP4 istraživati će se biologija virusa mumpsa i njegovih mutanata, što bi isto tako trebalo poslužiti kao osnova za razvoj sigurnijih i učinkovitijih cjepiva ili vektora za cjepiva. Skladno tome, u ovom je radnom paketu predviđena konstrukcija rekombinantnog virusa mumpsa kojemu je značajno narušena neurovirulencija. Međutim, s obzirom da RP3 i RP4 predviđaju dizajn i konstrukciju rekombinantnih humanih virusa kojima nije moguće inficirati uobičajene laboratorijske sojeve miševa, u ovim ćemo istraživanjima koristiti tzv. humanizirane miševe koji dozvoljavaju potpunu rekonstituciju humane hematopoeze, a time i karakterizaciju humanog imunološkog odgovora na mikrobne i tumorske antigene. Uz navedeno, planiramo koristiti i transgene miševe koji eksprimiraju humane receptore za neke viruse, što ih čini permisivnim za infekciju tim istim virusima.

Radni paketi 5 i 6 u potpunosti su posvećeni istraživanju imunološkog nadzora kod ljudi, i to na dva klinički relevantna humana patogena (hantavirus i virus hepatitisa C). Poseban naglasak biti će stavljen na mehanizme kojima ovi virusi reguliraju imunološki odgovor, te na ulogu NK-stanica u ranom nadzoru hantavirusne infekcije i na istraživanje imunološkog pamćenja ovih stanica, što u posljednje vrijeme predstavlja zanimljiv i važan predmet istraživanja u području.

Budući da je naš krajnji cilj prijenos stečenih znanja na kliniku, u okviru zadnjeg radnog paketa, RP7, predlažemo istraživanja optimizacije proizvodnje virusnih vakcina kao i razvoj novih istraživačkih alata i pristupa, koji bi u konačnici trebali podignuti istraživački kapacitet institucija u sastavu ovog konzorcija. Konačno, važan dio projekta odnosit će se i na dvije skupine tzv. horizontalnih aktivnosti: 1) osposobljavanje mladih znanstvenika i umrežavanje s drugim vrhunskim institucijama u Europskom istraživačkom prostoru te 2) diseminacija i primjena istraživačkih rezultata nastalih aktivnošću Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva.

Prof. dr. sc. Stipan Jonjić