Odaberite jezik: Hrvatski English

Farmakokinetika intravenski i intramuskularno primijenjenog antivenoma u velikom animalnom modelu (PKSheep)

više

Stvaranje preduvjeta za uvođenje SARS-CoV-2 seroterapije u Hrvatskoj (CoVIg)

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Manipuliranje imunološkom memorijom: razvoj novih strategija u svrhu stvaranja boljeg memorijskog CD8 T-staničnog odgovora protiv COVID-19 nakon cijepljenja

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Nema više skrivanja CoV-2: Uspostavljanje SARS-Cov-2 mAbeom-a

Provedbeno tijelo: Hrvatska znanstvena zaklada

više

Atenuirani β-herpesvirus sa snažnim imunomodulatornim kapacitetom kao vektorsko cjepivo protiv SARS-CoV-2

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Genomika i molekularna epidemiologija humanih paramiksovirusa u Hrvatskoj

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Razvoj održivog procesa prerade antitoksina (ANTI TOX NEW)

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Patogeneza citomegalovirusne infekcije u jajnicima, utjecaj na plodnost i održavanje trudnoće

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Upala i gubitak sluha nakon urođene CMV infekcije

Provedbeno tijelo: Nacionalni institut za zdravstvo SAD-a (NIH)

više

NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

više

Novi koncepti vektora citomegaloviralnog cjepiva

Provedbeno tijelo: bespovratna potpora Helmholtz udruge, Helmholtz, Njemačka

više

Povećanje i proširenje odgovora T-stanica na glioblastom – terapijska platforma cjepiva zasnovana na HCMV ekspresionirajućim NKG2D ligandima

Provedbeno tijelo: H2020 – POC potpora Europskog istraživačkog vijeća

više

Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost i Europski socijalni fond

više

m04 paradoks: kako uORF MAT pomaže u izbjegavanju tzv. „missing-self“ prepoznavanja i CD8 limfocita T

Provedbeno tijelo: Deutsche Forschungsgemeinschaft

više

Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

više

Klonska dinamika inflacije memorije CD8 T stanica

više