Odaberite jezik: Hrvatski English

Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji

Naziv projekta: Biologija citomegalovirusne infekcije u mozgu tijekom razvoja i u latenciji

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost i Europski socijalni fond

Web stranice : http://www.hrzz.hr/ i http://www.esf.hr/

Trajanje: 2020-2023

Koordinator: doc. dr. sc. Ilija Brizić

Istraživački tim:
dr. Luka Čičin Šain
doc. dr.sc. Irena Slavuljica dr. med.
Prof. sc. Ester Pernjak Pugel
dr. sc. Paola Kučan
dr. sc. Lea Hiršl

Ukupno financiranje: 2.053.190,00 HRK

Kratak opis:
Prirođena CMV infekcija je glavni uzročnik transplacentarno prenosivih prirođenih infekcija koja može uzrokovati široki spektar strukturnih i funkcionalnih oštećenja i trajne neurološke posljedice kao što su gubitak sluha, mentalna retardacija ili cerebralna paraliza. Infekcija mozga tijekom prirođene infekcije CMV-om ima veliki značaj, međutim, stanična mjesta infekcije tijekom akutne faze infekcije i latencije su još uvijek nejasna. Cilj ovog projekta je utvrditi mehanizme i stanična mjesta akutne infekcije, mjesta virusne latencije i stanična mjesta reaktivacije virusa u mozgu. Nadalje, utvrdit ćemo kako latentna CMV infekcija preuređuje stanice mozga. Razumijevanje ovih mehanizama je potrebno kako bi spriječila infekcija i patologija u središnjem živčanom sustavu. Rezultati ovog projekta će pridonijeti boljem razumijevanju patogeneze prirođene CMV infekcije u mozgu, te će otvoriti nove smjerove istraživanje CMV infekcije, kao i terapije.