Odaberite jezik: Hrvatski English

NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom

Naziv projekta: NK stanice u patogenezi kongenitalne infekcije citomegalovirusom

Provedbeno tijelo: Hrvatska zaklada za znanost

Web lokacija: http://www.hrzz.hr/

Trajanje: 2018-2022

Koordinator: dr. Ilija Brizić

Istraživački tim: prof. Dr. Ester Pernjak Pugel.

                                Prof. Dr. Jelena Tomac

                                Dr. Berislav Lisnić

                                Dr. Đurdica Cekinović Grbesa

                                Dr. Vanda Juranić Lisnić

                                Daria Kveštak mag. biol. mol.

                                Carmen Rozmanic mag. biol. mol.

Ukupna sredstva: 993.520,00 HRK

Kratak opis:

Kongenitalna infekcija humanim citomegalovirusom (HCMV) najčešći je virusni uzročnik razvojnih i funkcijskih poremećaja živčanog sustava, kao što su mentalna retardacija, mikrocefalija i senzori neuralnog oštećenja sluha. S obzirom da je HCMV specifičan za vrstu u istraživanjima kongenitalne infekcije se koristi model infekcije miševa s mišjim citomegalovirusom (MCMV). U mnogim razvojnim aspektima novookoćeni su miševi ekvivalentni ljudskom fetusu u drugom trimestru trudnoće, što je i vrijeme kada najčešće dolazi do infekcije HCMV-om u trudnoći. NK stanice su važne za kontrolu infekcije citomegalovirusom (CMV), a nedavno je pokazano da tijekom infekcije CMV-om NK stanice pokazuju i karakteristike stečene imunosti. Međutim, utjecaj kongenitalne CMV infekcije na imunološka svojstva NK stanica i dalje je uvelike nepoznat. Kako bi odredili utjecaj kongenitalne infekcije citomegalovirusom na NK stanice, inficirat ćemo novookoćene miševe MCMV-om i pratiti sazrijevanje i funkcionalnost NK stanica. Naši preliminarni rezultati ukazuju da infekcija MCMV-om snažno utječe na sazrijevanje NK stanica, te potiče iscrpljivanje NK stanica karakterizirano smanjenjem izražaja transkripcijskog faktora Eomesa. Cilj ovog projekta je karakterizirati funkcionalne, fenotipske i transkripcijske promjene NK stanica uzrokovane perinatalnom MCMV infekcijom. Nadalje, cilj je odrediti čimbenike i mehanizme koji potiču iscrpljivanje NK stanica, te odrediti mogu li se procesi iscrpljivanja NK stanica spriječiti ili ispraviti. Ujedno, ovim projektom će se odrediti uloga NK stanica u kontroli virusa, te nastanku patologije uzrokovane infekcijom novookoćenih miševa. Predloženo istraživanje će značajno pridonijeti razumijevanju patogeneze kongenitalne infekcije citomegalovirusom, ali i boljem razumijevanju biologije NK stanica, a napose u patološkim uvjetima.