Odaberite jezik: Hrvatski English

Sve istraživačke aktivnosti centra izvrsnosti podijeljene su u dolje navedenih 7 radnih paketa sa jasnim ciljevima i planom pokusa. Sažeti opis svakog od radnih paketa možete pročitati klikom na odgovarajuću poveznicu.

Radni paket 1

Utvrđivanje funkcija gena mišjeg citomegalovirusa

više

Radni paket 2

Karakterizacija NKG2D-neovisne imunološke funkcije proteina RAE-1γ

više

Radni paket 3

Dizajn cjepiva temeljenih na citomegalovirusu

više

Radni paket 4

Biologija virusa mumpsa i dizajn sigurnih cjepiva

više

Radni paket 5

Karakterizacija NK-staničnog odgovora na hantavirusne infekcije u ljudi i miševa

više

Radni paket 6

Regulatori stečene imunosti u odgovoru na HCV infekciju

više

Radni paket 7

Optimizacija proizvodnje virusnih cjepiva i razvoj novih istraživačkih alata

više