Odaberite jezik: Hrvatski English

Radni paket 5

Karakterizacija NK-staničnog odgovora na hantavirusne infekcije u ljudi i miševa

DSC_0529Hantavirusi (HTV), porodica Bunyaviridae, su emergentni RNA virusi s ovojnicom. Oni uzrokuju hemoragijsku vrućicu s bubrežnim sindromom (HVBS) u Europi i Aziji sa stopom smrtnosti do 20% te hantavirusni kardiopulmonarni sindrom (HPS) u Americi sa stopom smrtnosti do 40% (Schmaljohn i sur., Emerg Inf Dis, 1997). Dvije vrste HTV uzrokuju HVBS u Europi: Puumala (PUUV) i Dobrava (DOBV), ali detektirani su i neki drugi slabo patogeni HTV (Markotic i sur., Nat Med, 1996; Markotic i sur., J Med Virol, 2002; Vapalahti i sur., Lancet Infect Dis, 2003).

Rezervoari HTV-a su mali glodavci kod kojih se razvija perzistentna infekcija bez znakova bolesti (LeDuc, Rev Infect Dis, 1989). Još uvijek ne postoji dovoljno znanja o imunološkom odgovoru na HTV u ljudi i glodavaca. Vrlo jaki upalni odgovor tijekom akutne infekcije u ljudi je vjerojatno odgovoran za uklanjanje virusa, ali i za potencijalno smrtonosnu upalnu reakciju. S druge strane, mehanizmi koji su odgovorni za perzistenciju HTV i izostanak kliničkih simptoma u glodavaca još uvijek nisu poznati, a nepostojanje animalnog modela dodatno otežava istraživanje HVBS-a. Do sada ne postoje nikakvi antivirusni lijekovi, cjepiva ili imunoterapeutici za liječenje HVBS-a.

NK-stanice se tradicionalno definiraju kao stanice urođenog imunološkog odgovora. Međutim, postoje dokazi da pojedine populacije mišjih NK-stanica mogu razviti dugoživuću i visoko specifičnu memoriju za brojne antigene (Sun i Lanier, Nat Rev Immunol, 2011). Bjorkstrom i suradnici su nedavno opisali ekspanziju populacije CD94/NKG2C+ NK-stanica u pacijenata inficiranih hantavirusima. Ova populacija NK-stanica je bila funkcionalna i njezina ekspanzija je održavana na visokoj razini dugi period nakon infekcije. Očekujemo da ćemo pokazati da HTV induciraju NK- staničnu memoriju u bolesnika inficiranih PUUV, ali i da stanoviti odgovor može biti potaknut i heterolognim DOBV. Predviđamo i da bi takav memorijski odgovor mogao biti ovisan o vremenu. Namjeravamo identificirati produkte uključene u specifično prepoznavanje HTV-inficiranih stanica preko aktivacijskih KIR receptora. Očekujemo da ćemo pokazati da je modulacija T-staničnog odgovora posredovana NK- stanicama barem djelomično odgovorna za perzistenciju HTV.