Odaberite jezik: Hrvatski English

Radni paket 2

Karakterizacija NKG2D-neovisne imunološke funkcije proteina RAE-1γ

NKG2DandRAEReceptor NKG2D je do sada jedini poznati receptor koji prepoznaje protein RAE-1. Međutim, naša najnovija istraživanja jasno upućuju da RAE-1 posjeduje dodatnu i do sada nepoznatu ulogu unutar imunološkog sustava. Naime, atenuacija virusa RAE-1γMCMV, kao i njegova sposobnost da potakne zaštitni imunološki odgovor, bile su podjednake u miševa kojima nedostaje receptor NKG2D (NKG2D k.o.) i u kontrolnih miševa (Trsan et al. Proc Natl Acad Sci USA, 2013). Naši početni rezultati pokazuju pozitivan signal unutarstaničnog bojanja RAE-1γ multimerom, u slučaju konvencionalnih dendritičkih stanica (cDC) izoliranih iz divljeg tipa (WT), ali i NKG2D k.o. miševa, što upućuje na postojanje drugog proteina, osim receptora NKG2D, s kojim RAE-1γ može stupiti u međudjelovanje.

Razjašnjavanje dodatne uloge RAE-1 ključno je za razumijevanje uočenih boljih svojstava cjepiva CMV-vektora koji nosi gen za ovaj NKG2D-ligand. Cilj radnog paketa je odrediti molekularnu osnovu NKG2D-neovisne imunološke funkcije RAE-1γ. U svrhu podrobnijeg izučavanja uloge proteina RAE-1γ, proizvodimo  dodatne virusne konstrukte. U njima je protein RAE-1γ fuzioniran (spojen) s fluorescentnim proteinom te se izražaj RAE-1γ može pratiti u nizu in vitro i in vivo pokusa tehnikom live imaginga, odnosno snimanja živih stanica i organizama, što uključuje: praćenje ispoljavanja proteina RAE-1γ u vremenu; međuodnos izražaja spomenutog proteina RAE-1γ i imunološkog odgovora unutar pojedinih organa, pri čemu se određuje titar (količina) virusa, aktivacijsko stanje limfocita ili izlučivanje citokina.