Odaberite jezik: Hrvatski English

Radni paket 7

Optimizacija proizvodnje virusnih cjepiva i razvoj novih istraživačkih alata

Cilj ovog radnog paketa je optimizirati biotehnološki proizvodni proces kandidata za cjepiva na malo. Propagaciju virusa-kandidata na staničnoj liniji ćemo optimizirati korištenjem pristupa tzv. „statističkog planiranja eksperimenata“ (DoE, od engl. Design of Experiments) za određivanje faktora značajnih za proces (Eriksson et al. Design of Experiments: Principles and Applications, Umetrics AB, Sweden, 2000). Naši raniji rezultati pokazuju da se optimiziranjem procesa korištenjem DoE pristupa, virusna replikacija na staničnoj kulturi može značajno poboljšati. Takav pristup nudi nove mogućnosti povećanja produktivnosti procesa i smanjenja troškova proizvodnje živih atenuiranih cjepiva.

Izolacija i pročišćavanje virusnih cjepiva koji rezultiraju visokim prinosom koncentriranog i čistog virusa je od velikog značaja osobito za nove i učinkovite cjepne sojeve i vektore. Cilj ovog RP je razviti brzu i učinkovitu metodu za pročišćavanje i koncentriranje virusnih cjepnih sojeva, baziranu na poznavanju biologije virusa, korištenjem kromatografije na monolitnim stacionarnim fazama. Pokazano je da je ova kromatografska metoda osobito prikladna za pročišćavanje virusa (Podgornik et al., J. Chromatogr, 2013). Učinkovitost kromatografskih postupaka ćemo procijeniti na temelju postignute razine koncentriranja virusa, trajanja postupka, prinosa i postignute čistoće. Prinos ćemo procjenjivati na temelju količine ukupnog virusa prije i poslije koncentriranja (RT-PCR, određivanjem virusne RNA) i količine infektivnog virusa (titracijom). Smanjenje staničnih proteina i DNA će biti mjera povećanja čistoće. Također, u detekciji i kvantifikaciji neinfektivnih viriona i virusnih agregata će se koristiti nova metoda bazirana na analizi nanočestica (NanoSight).

Rezultati će dati informaciju o predviđenim kapacitetima proizvodnje virusa u jedinici vremena kao i učinkovitosti proizvodnog procesa. Razvijene metode će omogućiti brzi transfer procesa u GMP okruženje za proizvodnju predkliničkih i kliničkih uzoraka kao i dovoljno informacija za procjenu održivosti proizvodnje.