Odaberite jezik: Hrvatski English

Radni paket 6

Regulatori stečene imunosti u odgovoru na HCV infekciju

Hepatitis C virusom (HCV) iz porodice Flaviviridae zaraženo je oko 3% svjetske populacije, koja često rezultira razvojem ciroze i hepatocelularnog karcinoma (Ghany et al., Hepatology, 2011). Mehanizam kojim HCV uzrokuje kroničnu infekciju nije u potpunosti poznat. Iako HCV aktivira različite mehanizme u izbjegavanju imunološkog odgovora, većina literature je fokusirana na ulogu supresije endogenog interferonskog (IFN) sustava, supresiju T-staničnog odgovora i varijabilnost HCV-kvazispecijesa (Farci et al., Science, 2000; Foy et al., Science, 2003; Rehermann, J Clin Invest, 2009; Tang et al., Clin Sci, 2009). Klinički-orijentirane studije su potvrdile važnu ulogu citokina i kemokina u odgovoru na antivirusno/imunomodulatorno liječenje, kao što je naša studija nedavno pokazala (Kurelac et al., J Interferon Cytokine Res, 2012).

S obzirom na kritičnu ulogu dendritičkih stanica (DC) u aktivaciji T-staničnog odgovora, DC in vitro stanični modeli i DCs izolirani iz kronično inficiranih bolesnika bili su analizirani, s idejom da HCV inhibira njihovu funkciju antigen-prezentirajućih stanica što rezultira i neučinkovitim antivirusnim T-staničnim odgovorom (Bain et al., Gastroenterology, 2001; Dolganiuc et al., J Immunol, 2003; Accapezzato et al., Eur J Immunol, 2004). Oprečni rezultati su dobiveni u navedenim istraživanjima; međutim oni koji su pokazali opću subverziju T-staničnih i DC funkcija, suočavaju se s problemom da kronično inficirani bolesnici nisu imunodeficijenti i imaju relativno visoke razine endogenih IFN. Cilj ovog istraživanja je identifikacija i karakterizacija molekula uključenih u regulaciju imunološkog odgovora i razvoj tolerancije. Ispitanici će biti bolesnici s kroničnim hepatitisom C. Ova studija će opisati ulogu odabranih bioloških modifikatora (kao prethodno opisanih IL23, IDO1, i drugih) u patogenezi HCV infekcije i u odgovoru na antivirusno/imunomodulacijsko liječenje kroničnog C hepatitisa. To će dovesti do identifikacije proteina koji mogu biti lako mjereni u serumu bolesnika, te tako povezivati bazična s kliničkim istraživanjima.

(Fotografija: Virus hepatitisa C pročišćen iz stanične kulture, Center for the Study of Hepatitis C, The Rockefeller University.)