Odaberite jezik: Hrvatski English

Znanstveni odbor

Stipan Jonjić

KOORDINATOR CENTRA IZVRSNOSTI

Stipan Jonjić je redoviti profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, pročelnik Zavoda za histologiju i embriologiju te osnivač i voditelj Centra za Proteomiku. Jedan je od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika i član njemačke akademije znanosti Leopoldine. Prvi je hrvatski znanstvenik koji je dobio financiranje Europskog istraživačkog vijeća kao i RO1 projekt koji financira Nacionalni insituti za zdravlje (NIH) Sjedinjenih Američkih Država. Autor je preko 200 znanstvenih radova koji se pretežito bave istraživanjem mehanizama koje citomegalovirus koristi za izbjegavanje imunološkog nadzora.

znanstveni odbor

Astrid Krmpotić

Astrid Krmpotić redovita je profesorica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Dugi niz godina bavi se proučavanjem imunobiologije citomegalovirusne infekcije, s posebnim naglaskom na mehanizme virusnog izmicanja imunološkom nadzoru domaćina. Koautor je većeg broja znanstvenih radova objavljenih u znanstvenim časopisima visokom čimbenika odjeka, a koji su citirani više od 1600 puta. Vodila je više znanstvenih projekata, od kojih se posebno ističe projekt koji je financirao Howard Hughes Medical Institute (HHMI).  Dobitnica je nekoliko značajnih znanstvenih nagrada (Godišnja Državna nagrada za znanost, Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci i dr.).

znanstveni odbor

Bojan Polić

Bojan Polić je redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je istraživačke skupine koja izučava biologiju limfocita T i NK, te njihovu ulogu u razvoju upale visceralnog masnog tkiva i u nadzoru virusnih infekcija. Do sada je publicirao 42 rada u znanstvenim časopisima koji su citirani 1867 puta (WoS). Član je više domaćih i stranih strukovnih udruga, te je organizirao više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, ljetnih škola i radionica. Za znanstvena dostignuća nagrađen je godišnjom Državnom nagradom za znanost (2002) i godišnjom nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2012).

znanstveni odbor

Alemka Markotić

Alemka Markotić izvanredna je profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pročelnica Odjela za znanstvena istraživanja te voditeljica Laboratorija za kliničku imunologiju i Laboratorija za 3. stupanj biosigurnosti pri Klinici za infektivne bolesti “Fran Mihaljević) u Zagrebu. Dobitnica je državne nagrade za znanost, ko-autorica nekoliko udžbenika i brojnih znanstvenih radova, a bavi se istraživanjem hantavirusa

znanstveni odbor

Beata Halassy

Beata Halassy znanstvena je savjetnica Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu, te voditeljica Laboratorija za imunokemiju i biokemiju. Autorica je četrdesetak znanstvenih radova, a u fokusu njenog istraživanja je imunogeničnost kompleksnih antigena poput animalnih/humanih virusa i zmijskog otrova, i razvoj in vitro alternativa in vivo testovima, te optimizacija i validacija bioeseja.

savjetodavni odbor

Martin Messerle

Martin Messerle je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Hannoveru. Prvi je klonirao cijeli genom citomegalovirusa u bakterijski umjetni kromosom te je tako omogućio brzi razvoj biologije ovog virusa, te je okarakterizirao strukturu i funkciju brojnih gena humanog i mišjeg citomegalovirusa. Dugogodišnji je suradnik prof. Stipana Jonjića.

savjetodavni odbor

Ulrich Kalinke

Ulrich Kalinke je profesor i direktor na Institutu za eksperimentalno istraživanje infekcije, TWINCORE, Centra za eksperimentalna i klinička ispitivanja u Hannoveru. Dobitnik je Pfizerove nagrade za medicine i nagrade Ferid Murad za svoj rad na istraživanju interferona.

SAVJETODAVNI ODBOR

Sabina Rabatić

Sabina Rabatić znanstvena je savjetnica koja je većinu svoje karijere provela na Imunološkom zavodu u Zagrebu. H-indeks znanstvene djelatnosti joj je 17, a citirana je 777 puta. Primila je brojne nagrade, obavljala mnoštvo funkcija u stručnim društvima i tijelima te je redovita članica AMZH.