Odaberite jezik: Hrvatski English

Management i organizacija

Sporazumom o partnerstvu između partnera Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva detaljno su definirana uloge i odgovornost svih sudionika u projektu, upravljačka struktura centra, način međusobnog komuniciranja, financijski menadžment kao i odnosi s javnošću.

Koordinator aktivnosti Centra izvrsnosti, prof. Stipan Jonjić, biti će osoba za kontakt sa ugovornim tijelom; odgovoran za strateške odluke; kontrolu usklađenosti rada na projektu s uvjetima navedenim u ugovoru i sporazumu; biti će odgovoran za organizaciju i koordinaciju ljudskih, materijalnih i financijskih resursa; podnositi periodične i završne izvještaje. Dr. Forčić i prof. Markotić će koordinirati aktivnosti koje će se provoditi u njihovim ustanovama i periodično izvještavati Koordinacijski tim o napredovanju poslova i/ili problemima. Prof. Polić će koordinirati aktivnosti vezane uz eksperimentalno rad na animalnim modelima uključujući etička pitanja. Prof. Krmpotić i dr. Halasy će koordinirati sve aktivnosti vezane uz osposobljavanje mladih istraživača, radionice i tečajeve.

Savjetodavni odbor se sastoji od vodećih stručnjaka iz područja koji su zainteresirani za korištenje tehnologija koje razvijaju članovi ovog Centra izvrsnosti. To su prof. Ulrich Kalinke (TWINCORE -Center for Experimental and Clinical Infection Research, Hannover), prof. Dr. Sabina Rabatić (Imunološki zavod, Zagreb) i prof. Martin Messerle (Hannover Medical Scool). Ovaj odbor ima savjetodavnu ulogu te će savjetovati Koordinacijski tim po pitanjima znanstvenih i edukacijskih aktivnosti.

Tim za administrativne, financijske i pravne poslove centra obavljat će većinu administrativnih poslova u ime Koordinatora projekta i Koordinacijskog tima. Koordinatoru će u znanstvenom, edukacijskom i financijskom vođenju projekta pomoći Ani Gerbin, stručnjakinja za menadžment znanstvenih projekata koja je već sudjelovao u pripremi, implementaciji, menadžmentu i/ili pripremi izvještaja 65 projekata, koji su bili evaluirani i/ili financirani od različitih domaćih, EU i međunarodnih agencija i programa koji financiraju znanstvene projekte, uključujući 6. (FP6) i 7. (FP7) Okvirni Program Europske Komisije, Instrument Predpristupne Pomoći (IPA), Nacionalni Institut za Zdravlje USA (NIH) i Hrvatsku Zakladu za Znanost. Dosadašnja uspješnost apliciranja na projekte ovog tima je viša od 40%. Pored menadžmenta projekta, ovaj tim će također biti odgovoran za organizaciju diseminacijskih i edukacijskih aktivnosti, uključujući znanstvene konferencije, radionice i tečajeve.

Nadzor praćenja aktivnosti. Sve istraživačke aktivnosti su podijeljene u 7 radnih paketa sa jasnim ciljevima i planom pokusa što omogućuje Koordinacijskom timu praćenje napretka projekta i kontrolu da li se sve predviđene aktivnosti odvijaju kako treba i u predviđeno vrijeme. Tim će se redovito sastajati kako bi zajednički koordinirali rad i nadzirali napredak planiranih aktivnosti.